Scoutsgroep Woudloper en de Stad Gent planten een speelbos aan in Drongen

(18.02.2016)


    Op zaterdag 20 februari 2016 planten scoutsgroep Woudloper en de Groendienst van de Stad Gent een speelbos in Drongen. De locatie is een ingesloten stuk landbouwgrond tussen de Heiebreestraat, de woningen in de Avennesdreef, het Landgoed De Campagne en de Noordgijzelstraat. ‘Dit speelbos vormt een deel van het portaal De Campagne. In een portaal start je je bezoek aan de groenpool. Van daaruit kan je da...n dieper de groenpool Vinderhoutse Bossen intrekken’, vertelt schepen Tom Balthazar. In totaal zullen een 130-tal scoutsleden en hun ouders planten. Zij doen dat van 10 tot 12 uur. Ook de buurtbewoners zijn welkom om een handje toe te steken.

    Het plantgoed bestaat uit ongeveer 2.000 struiken verdeeld over 11 soorten. Daarnaast worden ook vijf grote zomereiken geplant. Het zijn allemaal streekeigen soorten die typisch zijn voor het landelijk gebied van Gent en die goed gedijen op de droge zandgrond.

    Het bos dat nu geplant wordt, is nog maar een deel van het toekomstige speelbos. Het gebied werd in 2012 in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Campagne omgezet van landbouwgebied naar bosgebied. Sindsdien kocht de Stad Gent alle gronden in het gebied aan. De rest van het bos zal grotendeels spontaan verbossen en zal in 2018 zijn definitieve inrichting krijgen.

    De realisatie van het speelbos maakt deel uit van het landinrichtingsproject ‘Groenpool Vinderhoutse Bossen’. Het landinrichtingsproject strekt zich uit over de gemeenten Gent (Drongen) en Lovendegem (Vinderhoute). De Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeenten werken nauw samen aan de realisatie van de groenpool. Binnen dit ruime project engageert de Stad Gent zich voor de realisatie van het portaal De Campagne. Het speelbos vormt daar een onderdeel van.


 

[©m&b2016]