even voorstellen...


Rudy Coddens is geboren in Gent op 14 februari 1960 en woont sinds 1984 in Drongen. 

Rudy Coddens is OCMW-voorzitter in Gent en is er schepen van seniorenbeleid, werk en armoedebestrijding, openbaar groen.  Hij is voorzitter van het AZ Jan Palfijn.

Rudy is politiek actief bij de sp.a-Gent, afdeling Gent-West als voorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gaven 4155 Gentenaars een voorkeurstem aan Rudy.  Hij bouwt verder aan de ingeslagen weg en is lijsttrekker voor het kartel sp.a-Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988 werd Rudy van 1989 tot en met 1994 OCMW-raadslid.  Ook de volgende zes jaar bleef hij OCMW-raadslid en was van 1996 tot en met 2000 ondervoorzitter van het Vast Bureau.  Bij de verkiezingen van oktober 2000 werd Rudy Coddens overtuigend gekozen tot gemeenteraadslid te Gent met mr dan duizend voorkeurstemmen.  September 2003 werd hij schepen van Onderwijs en Opvoeding.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 gaven 3564 Gentenaars een voorkeurstem aan Rudy.  Hij volgde zichzelf op als schepen van Onderwijs en Opvoeding.  Midden 2010 werd hij ook bevoegd voor het Noord-Zuid beleid en het Vredeshuis.

In januari 2013 keerde Rudy terug naar het OCMW als voorzitter, daar waar zijn politieke loopbaan begon.

Rudy zet zich verder in op alle vlakken met een bijzondere aandacht voor de sociale en culturele materie en voor de problematiek van de deelgemeenten en in het bijzonder voor Gent-West.
Zijn slogan : rst luisteren, dt is gemeentepolitiek maakt hij steeds weer meer dan waar.

Hij is tevens actief op sportief en cultureel vlak, was jarenlang voetbalscheidsrechter bij KBVB O-Vl,  is bestuurder bij de Vrije Zwemmers Drongen en is bestuurder van de vzw van het Centrum voor Jonge Kunst in Gent (Mariakerke).

Sinds 1 mei 2005 is hij voorzitter van de Socialistische Studiekring.