mijn secretariaat

Botermarkt 5 – 9000 Gent

telefoon     09 266 53 58
fax            09 266 53 79


medewerkers bij mijn bevoegdheden als schepen van de Stad Gent

  • sociaal beleid;
  • seniorenbeleid;
  • beleid inzake arbeidsmarkt en werkgelegenheid, werkervaringsprojecten, sociale tewerkstelling ten behoeve van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden,
    vzw PWA-Gent;
  • armoedebeleid.
     

Annuschka Seyssens is het aanspreekpunt voor allerhande vragen betreffende uw persoonlijke situatie. Zij bespreekt met u de mogelijke pistes, maakt u wegwijs in de overheidsadministratie en volgt nadien uw dossier verder op. Daarnaast bereidt zij de dossiers voor de gemeenteraad voor.

(
09 266 53 56
e-mail: annuschka.seyssens@
stad.gent


Nadine Vanhoegaerden is de kabinetssecretaris op stadsniveau. Zij verzorgt het algemeen secretariaat en voor een afspraak met Rudy kom je bij haar terecht. Ze kan je tevens verder helpen als je iets wil weten over lopende dossiers. Nadine kent de stad en de stedelijke administratie als geen ander.

(
09 266 53 55
e-mail: nadine.vanhoegaerden@stad.gent

 medewerkers bij mijn bevoegdheden als voorzitter OCMW Gent
 


 

Eddy Van De Walle staat op het kabinet in voor de coördinatie en inhoudelijke opvolging van het Gentse werkgelegenheidsbeleid. Hij geeft onder meer vorm aan de betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en werkt hij aan de verdere uitbouw van de Gentse sociale economie.

(
09 266 98 52
e-mail: eddy.vandewalle@stad.gent


Jeroen Deleenheer focust zich  vooral op het sociale beleid van het OCMW zowel op strategisch niveau als voor individuele dossiers. Binnen armoedebestrijding volgt hij van dichtbij kinderarmoede op. Ook rond vrijetijdsparticipatie kan je bij hem terecht.

(
 09 266 98 97
e-mail: jeroen.deleenheer@stad.gent


Marc Cloet bouwt samen met Eddy Van De Walle aan het Gentse werkgelegenheidsbeleid. hij neemt  oa de verdere uitbouw van het sociale activeringsverhaal binnen Stad en OCMW voor zijn rekening. Voor specifieke vragen over Drongen, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee is Marc dè contactpersoon.

( 09 266 97 37
e-mail: marc.cloet@stad.gent


Neelke Vernaillen volgt samen met Jeroen Deleenheer het welzijnsbeleid en armoedebestrijding op. Specifiek volgt ze de intersectorale armoedebestrijding op en stuurt mee aan het woonbeleid, het vluchtelingen/migratiebeleid en het gezondheidsbeleid vanuit een ‘armoedebril’.

( 09 266 31 52
e-mail: neelke.vernaillen@stad.gent


Rebecca Vandewalle volgt, als kabinetssecretaris bij het OCMW,  het algemeen beleid binnen het OCMW op. Voor vragen over personeelsbeleid en begroting kan je ook bij haar terecht. Ze volgt het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn en de VVSG op de voet. 

( 09 266 97 02
e-mail: rebecca.vandewalle@stad.gent


Sandra Wattenberghe is de pers- en communicatie-verantwoordelijke op het kabinet. Journalisten kunnen bij haar terecht. Ook alle inhoudelijke dossiers met betrekking tot de senioren in onze stad zijn haar ‘winkel’.

( 09 266 97 28
e-mail:
sandra.wattenberghe@stad.gent


Yasin Akyil legt samen met de voorzitter werkbezoeken af. Hij maakt daar verslagen van en zorgt voor de opvolging. Yasin waakt daarenboven over het patrimonium en de beschikbare financiële middelen binnen de bevoegdheden van Rudy.

( 09 266 39 99  
email:
yasin.akyil@stad.gent