koop een stukje 'Hemel'...


(23.10.2015)

Tijdens de kerstvakantie heeft in het Museum voor Schone Kunsten in Gent de première plaats van “Hemel” (gebaseerd op het plastisch oeuvre van René Magritte), de nieuwste productie van TAPTOE’s erf.
Het heeft heel wat energie en overredingskracht gekost om uiteindelijk de rechten voor het gebruik van een aantal werken van René Margritte te bekomen voor deze productie.
De onderhandelingen met de heer Charlie Herscovici (erf Magritte) en Sabam over het beeldrecht verliepen minder vlot dan verwacht, met zware financiële gevolgen.
Uiteindelijk, toen de productie reeds helemaal in de steigers stond, verwierf TAPTOE’s erf toch de toestemming voor maximum 75 voorstellingen.
Maar het kostenplaatje voor een amper gesubsidieerd gezelschap was toch bijzonder hoog.
We dienden vijfentwintigduizend euro te betalen. Dit verrekenen in de uitkoopsom of in de toegangsprijs zou de productie zo goed als onbetaalbaar maken. Een eenvoudig rekensommetje leert ons immers dat voor het beeldrecht alleen al € 320,00 per voorstelling dient betaald.
Dit is ongeveer 30% van de uitkoopsom.  En dus zijn we gestart met een crowdfunding fonds: “Koop een stukje Hemel”
Op die manier hopen we op een alternatieve manier de beeldrechten te financieren.

Hiervoor werd een speciale rekening geopend onder nummer:
BE18 140 812 326 365 - GEBABEBB

Indien je € 20,00 stort ontvang je als dank 4 postkaarten met hierop productiefoto’s van Luk Monsaert ( die hiervoor gratis zijn medewerking verleende).
Indien je € 50,00 stort ontvang je een driedimensioneel kunstwerkje (hoogte 18 cm)(foto op plexi - bolhoedmannetje in houdertje - zie foto onderaan) èn een setje postkaartjes.
Wil je naam en adres mailen naar lukdebruyker@scarlet.be (met vermelding van je bijdrage).
Alle namen komen op een bord aan de ingang van de zaal in het Museum voor Schone Kunsten. We hopen dat jullie willen meehelpen om dit prachtig project te financieren.

Reeds op voorhand…hemelse dank !

vzwTAPTOE’s erf      |       Luk De Bruyker