Een week leven met een klein budget:
Gentenaars gaan de uitdaging aan

(29.11.2015)

 


Inleefweek armoede van 29 november tot 5 december 2015

Vandaag wordt 1 op 5 Gentenaars geboren in een kansarm gezin. Bij bepaalde minderheidsgroepen leeft meer dan de helft van de mensen in armoede en wellicht is zelfs dat een onderschatting. Dat betekent elke dag knokken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Als je een normaal inkomen hebt, kan je je zo'n leven moeilijk voorstellen. Door een week te leven met een budget dat overeenkomt met een leefloon ondervind je aan den lijve wat het betekent om met heel weinig geld te moeten rondkomen. Dat is het principe van de ‘Inleefweek armoede’. Door zoveel mogelijk mensen deze ervaring te laten meemaken hopen de organisatoren dat de bewustwording rond deze problematiek groter wordt.

De Inleefweek is een initiatief van Vormingplus Gent-Eeklo, Welzijnszorg en Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen, cel Armoedebestrijding Stad Gent, OCMW Stad Gent, In-Gent vzw, SIVI vzw, De Zuidpoort vzw, BMLIK vzw, De Sloep vzw en KRAS.

Armoedebeleid

De Stad Gent riep bij de start van de nieuwe bestuursperiode in 2013 armoedebestrijding uit tot absolute prioriteit. Samen met het OCMW en tal van partnerorganisaties en armoedeverenigingen werd daarom een armoedebeleidsplan 2014-2019 opgemaakt.

Dat is een plan dat aantoont hoe Gent samen met alle actoren op het veld extra inspanningen levert om armoede in de stad aan te pakken. Het bevat tal van maatregelen, initiatieven en projecten. Bijzondere aandacht gaat naar het bestrijden van kinderarmoede.

Naast deze structurele aanpak blijft het een must om deze complexe problematiek onder de aandacht van de burger te brengen via sensibiliseringsacties. Hoe meer Gentenaars, ongeacht hun origine, zich verbonden voelen met de strijd tegen armoede, hoe meer kans op slagen.

Zelf ervaren

“Ik begrijp dat want ik heb dat zelf ook meegemaakt”. Het is een feit dat wat je zelf beleeft en ervaart vaak een andere kijk op de dingen geeft dan wanneer je er iets over hoort of leest. Door een week te leven met heel weinig geld kan je je nooit helemààl voorstellen hoe het is om dagelijks in deze situatie te verkeren, maar het is wel een leerrijke oefening. Dat is het principe achter de Inleefweek armoede.

De initiatiefnemers zijn organisaties die dagelijks in contact komen met mensen die leven in armoede. Die mensen botsen vaak op onbegrip van de omgeving en kunnen niet altijd rekenen op solidariteit. Daarom werd nagedacht over een originele manier om het bewustzijn van het grote publiek rond de armoedeproblematiek te vergroten.

Het idee van de Inleefweek is even eenvoudig als doeltreffend. Laat de Gentenaar zelf ondervinden hoe het is om een week rond te komen met een klein budget. Laat hem/haar op die manier ondervinden wat de mechanismen zijn die armoede in stand houden. En laat hem/haar deze ervaring delen via sociale media.

De hoop is dat deze ervaringen bijdragen tot een grotere bewustwording rond armoede en meer solidariteit met mensen in armoede. Alvast enkele bekende Gentenaars (o.a. Wim Beelaert - community manager AA Gent, Karen De Poorter - ceo van Callas Confitures en Pieter-Paul Verhaeghe - socioloog en historicus verbonden aan UGent), 600 studenten en docenten van HoGent en Artevelde Hogeschool gaan de uitdaging aan.

Boodschap

De Inleefweek wordt afgerond met een slotmoment op 10 december waarbij de deelnemers samenkomen met mensen die dagelijks in armoede leven en met lokale beleidsmakers. Daar wordt een duidelijke boodschap naar de politici geformuleerd.

Op het startmoment op 29 november, in aanwezigheid van schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en OCMW-voorzitter Rudy Coddens, ontmoetten alle deelnemers elkaar en kregen zij alle informatie.