OCMW’s: Wonen en energie voor veel mensen onbetaalbaar in 2016 !

(29.10.2015)

 In 2014 werden in Vlaanderen 12.958 gezinnen bedreigd met een uithuiszetting, dat zijn er 250 per week. Begin oktober 2015 waren 75.337 huishoudens voor elektriciteit aangewezen op de distributienetbeheerder, voor aardgas 55.380, in beide gevallen omdat ze de energiefacturen bij de commerciële leveranciers niet betaalden. Een verpauperde private huurmarkt, stijgende energieprijzen en de verhoging van de druk door de asielcrisis doet de OCMW’s vrezen voor een sociaal fiasco in 2016 dat ze niet alleen kunnen oplossen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) herhaalt daarom haar vraag aan de centrale overheden om de laagste inkomens op te trekken tot het niveau van de Europese armoedegrens, de private huurmarkt op te waarderen, meer mensen recht te geven op sociale maximumprijzen voor energie (lees: ‘sociaal tarief’) en om de OCMW’s te versterken zodat ze oude en nieuwe cliënten kwaliteitsvol kunnen begeleiden.

Van uithuiszetting tot budgetmeter

Enkele cijfers over wonen en energie illustreren een trend

In 2014 werden in Vlaanderen 12.958 gezinnen bedreigd met een uithuiszetting, ongeveer hetzelfde aantal als in 2013 (12.950). Tien jaar geleden waren het er echter “slechts” 5200. 

Begin oktober 2015 leveren de distributienetbeheerders elektriciteit bij 75.337 huishoudens,  aardgas bij 55.380, ongeveer 4% minder klanten dan een jaar geleden. Het gaat hier om mensen die door de commerciële leverancier gedropt zijn, doorgaans omwille van wanbetaling. 41.159 huishoudens hebben een budgetmeter voor elektriciteit, 28.094 voor aardgas, ook iets minder dan in 2014. Deze lichte verbetering is voornamelijk te wijten aan de meer realistische afbetalingsplannen bij de commerciële leveranciers en de milde winter 2014-2015. De cijfers blijven onaanvaardbaar hoog en stijgende energieprijzen zullen dit effect snel ongedaan maken.

Bijkomende maatregelen

Heel wat mensen hebben vandaag een te klein inkomen om basiskosten als huur en energie te betalen. Vroeg of laat belanden ze via vrederechter of distributienetbeheerder bij het OCMW dat geacht wordt een uithuiszetting of een afsluiting van energie te kunnen voorkomen. “OCMW’s investeren in preventie en begeleiding of geven huur- of energietussenkomsten maar hun mogelijkheden zijn niet oneindig. “Ze kunnen de gaten niet blijven dichtrijden, zeker niet als er straks alleen al door de asielcrisis in Vlaanderen 22.195 personen extra bijkomen die ook recht hebben op kwaliteitsvolle huisvesting en begeleiding,” zegt Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling OCMW’s bij de VVSG.

 De VVSG vraagt daarom

-       Verhoging van de minima tot minstens de Europese armoedegrens.

-       Uitbreiding rechthebbenden op een huursubsidie en –premie voor de private huurmarkt

-       Oprichting van een Centraal Huurwaarborgfonds  

-       Versterking van de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s)

-       Uitbreiding rechthebbenden op sociale maximumprijzen voor energie (lees: ‘sociaal tarief’).

-       Ondersteuning van de OCMW’s om mensen met woon- en andere problemen te begeleiden en oplossingen te zoeken