Gent en mensen op de vlucht schrijven samen
het verhaal van integratie

 

(29.04.2017)
 

In 2015 kende Europa een verhoogde instroom van mensen op de vlucht. Hoe ging Gent hier mee om? De Taskforce Vluchtelingen, een platform van stads- en OCMW-diensten dat samen met middenveldorganisaties een menswaardig en gedragen vluchtelingenbeleid uitbouwt, blikt terug op zijn werking. Met de extra financiŽle hulp van de Vlaamse overheid en Europa komt de gecoŲrdineerde aanpak tegemoet aan de verschillende noden van mensen op de vlucht.

Een nieuw leven opbouwen vergt veerkracht

Je vlucht niet weg uit een land waar je je goed voelt. Vluchten is een risico en een sprong in het duister. Hier aangekomen is de uitdaging niet min: een nieuw leven uitbouwen in een wereld van verschil. Dat vergt een grote inzet en de nodige veerkracht. Vaak dragen mensen op de vlucht een zwaar verleden en een onzekere toekomst met zich mee. Net daarom punt sprong de Taskforce Vluchtelingen bij met extra middelen voor Mind-Spring. Mind-Spring begeleidt mensen op de vlucht in hun eigen taal en in groep om hun draagkracht te versterken. Verder kreeg het Centrum voor Geestelijke Gezondheidscentrum Eclips bijkomende ondersteuning om mensen op de vlucht individueel te begeleiden.

'Als maatschappij stellen we hoge eisen aan mensen op de vlucht: een nieuwe taal, zich integreren, werk vinden... Dat is ook wat ze willen. Een fikse boterham echter, die pas haalbaar wordt als mensen zich goed in hun vel voelen. Er is duidelijk nood aan meer en gespecialiseerde psychosociale begeleiding.'

Rudy Coddens, voorzitter van de Taskforce Vluchtelingen 

De sterkte van netwerken

Precies om het welzijn van mensen op de vlucht te versterken, trekt de Taskforce Vluchtelingen volop de kaart van het creŽren van netwerken. Zo is De Olijfboom, een initiatief van Een Hart voor Vluchtelingen, niet alleen uitgegroeid tot een doorgeefwinkel maar ook tot een solidaire ontmoetingsplek.

Tal van verenigingen en burgerinitiatieven springen op deze kar en organiseren informele ontmoetingen, conversatietafels, sport- en culturele activiteiten of een gezellig etentje bij een Gents gezin. Ook de buddy-formule, waarbij een Gentenaar een persoon op de vlucht gedurende een langere tijd individueel begeleidt, leidt tot hartverwarmende verhalen en sterke resultaten.

In de schoot van de Taskforce werden de verschillende buddy-formules van diensten en verenigingen uitgebreid en op elkaar afgestemd. De Taskforce ondersteunt door extra vormingen te voorzien. Zo zijn er naast buddy's die nieuwkomers wegwijs maken in de Gentse samenleving, ook specifieke buddy's voor niet-begeleide minderjarigen of buddy's die nieuwkomers bijstaan in hun zoektocht naar een woning.

Doorgangswoningen als tussenoplossing

De hulp van woonbuddy's komt zeker van pas, want asielzoekers kunnen na erkenning nog maar twee maand in hun opvanginitiatief verblijven. Als dat niet lukt, kunnen zij eenmalig en voor een korte periode 'tijd kopen' in een van de tien doorgangswoningen, een realisatie in samenwerking met het CAW. Acht families maakten hiervan al gebruik en vonden binnen de vooropgestelde termijn dan toch een woonst. Binnenkort voorziet de Stad Gent nog drie extra doorgangswoningen.

Werk? Sterk gemotiveerd!

Veel vluchtelingen zijn sterk gemotiveerd om te werken en willen zo snel mogelijk aan de slag. Zij kunnen een beroep doen op het project Werkplek Vluchtelingen. Het project is een partnerschap tussen VDAB, OCMW, IN-Gent en Stad Gent, gefinancierd met Europese en Vlaamse middelen, dat op twee jaar tijd 320 vluchtelingen een begeleidingstraject op maat richting arbeidsmarkt aanbiedt. Het uitgestippelde traject op maat bestaat uit verschillende begeleidingsmethodieken zoals een voortraject voor zwakkere profielen, taalcoaching als opstap naar werk en jobhunting en vrijwilligerswerk met een professioneel perspectief.

Tal van initiatieven, zoals Refu-Interim (vrijwilligerswerk in de culturele sector), het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent en de vrijwilligerswerking van IN-Gent zoeken eveneens naar geschikte opportuniteiten, waar mensen op de vlucht met hun talenten aan de slag kunnen.

 [©m&b2017]