vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips
vindt onderdak in voormalig OCMW
-pand

(24.11.2015)

 OCMW Gent verkoopt een pand in het Elisabeth-begijnhof aan vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips. Vzw CGG Eclips brengt haar hulpverlening naar kinderen en jongeren onder in het pand. De verkoop is een nieuwe stap in de hechte samenwerking tussen beide organisaties.

Het pand, gelegen in de Begijnhofdries 33, wordt eind 2016 ingenomen door vzw CGG Eclips. Het zal plaats bieden aan 25 medewerkers. Die medewerkers bieden geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Ruim 500 jonge mensen worden jaarlijks door hen geholpen. Het gebouw wisselt van eigenaar voor een bedrag van 700.000 euro.

Welkom antwoord

Vzw CGG Eclips ging op zoek naar betere huisvesting voor haar kinder- en jeugdwerking. “Het huidige pand wordt gehuurd en biedt niet de nodige ruimte en toegankelijkheid voor de doelgroep. Het gebouw in het Elisabeth-begijnhof is dus een welkom antwoord voor onze werking”, aldus Dr. Anita De Winter, voorzitter van vzw CGG Eclips.

Samenwerking

OCMW Gent en vzw CGG Eclips hebben veel raakvlakken en werken al langer samen. Beide organisaties investeren in meer welzijn voor de Gentenaar en richten zich tot kwetsbare doelgroepen.

Vzw CGG Eclips biedt momenteel psychische begeleiding aan 75 OCMW-klanten en hun leefomgeving. Ook is er een regelmatige uitwisseling van expertise tussen beide organisaties: o.a. met het preventieteam alcohol en drugs en de maatschappelijk werkers van het OCMW. Vzw CGG Eclips geeft daarnaast vormingen aan OCMW-medewerkers over drug- en alcoholpreventie. De verkoop van het pand is een nieuwe stap in de hechte samenwerking.

Welzijn in Gent

“Zorgen voor meer welzijn in een stad als Gent doen we niet alleen. OCMW Gent vindt het belangrijk om met de juiste partners samen te werken. De uitwisselingen tussen OCMW Gent en vzw CGG Eclips op vlak van geestelijke gezondheidszorg zijn daar een mooi voorbeeld van”, bevestigt Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van seniorenbeleid, werk en armoedebestrijding.