OCMW draagt bij aan Gents klimaatplan
 

(22.06.2016)
 


 

Gent heeft de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Het Gentse OCMW draagt haar steentje bij om deze ambitie te realiseren. Investeringen in milieuvriendelijke energie, aandacht voor duurzaamheid bij bouwprojecten en groene mobiliteit zetten de toon.

Het Gents klimaatplan 2014-2019 omvat tal van maatregelen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan een verminderde CO²-uitstoot.

OCMW Gent zet haar schouders onder dit plan en bundelt haar inspanningen in vier thema’s: energie, bouwwerken, mobiliteit en water.

Energie

In de loop van 2016 komen er in totaal 415 zonnepanelen bij, verspreid over 3 OCMW-locaties. Het grootste aantal is voor woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem. Daar komen er 368 zonnepanelen op het dak, wat meteen 20% van hun totale elektriciteitsverbruik op jaarbasis vertegenwoordigt. Met de panelen bij de gebouwen in de Oefenpleinstraat (40) en de Sint-Martensstraat (7) staat de teller op 415 zonnepanelen. Dit stemt overeen met een verbruik van 30 gezinnen. 

Bij bestaande gebouwen wordt er gekeken waar er nog mogelijkheden zijn om zonnepanelen te installeren zoals op het dak van het woonzorgcentrum De Zonnebloem en het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum in de Maïsstraat.
“Ook bij bouwprojecten die er komen tussen 2016 en 2019 worden overal zonnepanelen voorzien zoals in het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht,” zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

Naast de installatie van zonnepanelen is er ook aandacht voor het onderhoud en/of de vervanging van bestaande installaties in de meer dan 30 OCMW-locaties. Onderhoudscontracten met energiebesparingsgarantie van de bestaande HVAC installaties leveren de komende jaren een jaarlijkse besparing op van 10,25% op het gasverbruik. Dit zal tot 2,3 miljoen kWh per jaar aan gasverbruik besparen en tegelijk de CO² beperken met 420 ton per jaar.

Oudere stookinstallaties worden vervangen in de loop van 2016. Dit levert een besparing van zo’n 400.000 kWh gas op, vergelijkbaar met het gebruik per jaar van 17 gezinnen. Of een daling van 73 ton CO²-uitstoot per jaar

Bouwprojecten

Bij nieuwbouw- en verbouwingsprojecten staat duurzaamheid centraal. OCMW Gent heeft in totaal 6 grote bouwprojecten op stapel staan tussen 2016 en 2019: nieuw woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke, assistentiewoningen De Zonnetuin en lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde, assistentiewoningen in Sint-Amandsberg, groepswonen voor senioren in Meulestede en de verbouwing van de leefruimtes in woonzorgcentrum De Vijvers in Ledeberg.

Bij deze projecten voorziet OCMW Gent o.a. zonnepanelen, LED-verlichting, condenserende (gas)ketels, regenwaterrecuperatie, zonnecollectoren, warmtepompen, groendaken.

Mobiliteit

Voor een groenere mobiliteit zet OCMW Gent in op elektrische voertuigen en meer gebruik van de fiets.

De vloot dienstvoertuigen telt momenteel 5 elektrische wagens. Jaarlijks levert dit een vermindering van CO²-uistoot van 8,5 ton. De 2 locaties waar elektrische voertuigen ingezet worden, krijgen bovendien zonnepanelen om de voertuigen maximaal te voeden.  

Daarnaast ligt de nadruk op de fiets. Gent is een fietsvriendelijke stad. Bijna 1/3 van de OCMW-medewerkers verplaatst zich per fiets voor zijn woon-werkverkeer. Medewerkers kunnen hiervoor een gratis pendelfiets gebruiken. 118 medewerkers maken hiervan al gebruik. Door het aanbod uit te breiden naar plooi- en elektrische fietsen en door de fietsinfrastructuur te verbeteren (o.a. fietsenstallingen) zal dit aantal nog toenemen.

Water

De medewerkers van OCMW Gent drinken per jaar zo’n 55.000 liter water, uit flessen of bidons. Het transport van die flessen en bidons en ook de afvalberg worden in de loop van 2016 gereduceerd. Dan stapt OCMW Gent over op kraanwater dat via waterkoelers wordt aangeboden.

“Het stadsbestuur zet sterk in op klimaatbeleid omdat we onze verantwoordelijkheid willen opnemen, maar ook omdat dit goed is voor onze Gentse burgers en bedrijven, door o.a. lagere energiefacturen. Uiteraard is het belangrijk om als stadsorganisatie zelf het goede voorbeeld te geven en dit met de volledige Groep Gent. De inspanningen van OCMW Gent in woonzorgcentrum De Liberteyt zijn een voorbeeld van de wijze waarop we werk maken van de doelstelling om jaarlijks 3% minder energie te verbruiken. Tegelijkertijd dragen ze bij aan onze doelstelling om het aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te verhogen.”

 


[©m&b2016]