financiële tegemoetkoming voor 65-plussers ?


 

(22.03.2017)
 

Te weinig 65-plussers weten dat ze recht hebben op een financiële tegemoetkoming

Nog altijd maken senioren met een beperkt inkomen of met een zorgbehoefte te weinig aanspraak op de rechten die ze hebben. Vandaar dat OCMW Gent een campagne start om 65-plussers aan te sporen langs te gaan bij de maatschappelijk werker van hun lokaal dienstencentrum of van hun ziekenfonds. Zij kijken na waarop deze mensen recht hebben en helpen hen bij het indienen van hun aanvraag.

Rudy Coddens : “Uit eigen financieel onderzoekt blijkt dat ouderen vaak niet alle sociale voordelen ontvangen waarop ze recht hebben. De meeste problemen doen zich voor bij de THAB, de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Maar liefst de helft van de senioren, die daarop recht hebben, ontvangt deze niet. Uit onwetendheid of omdat aanvraagprocedures zo ingewikkeld zijn dat ze niet weten hoe eraan te beginnen”.

Over welke sociale voordelen gaat het?

        Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO): het vroegere gewaarborgde inkomen. Voor 65-plussers met een pensioen lager dan 1.170 euro (alleenstaande) of 780 euro (samenwonende).
De meeste senioren die hierop recht hebben, ontvangen de IGO nu automatisch. Alleen voor mensen die vóór 1939 zijn geboren, is dat niet altijd het geval.

        Vlaamse Zorgverzekering: voor zwaar zorgbehoevenden. Geen leeftijds- of inkomensgrens. Bedraagt 130 euro per maand voor niet-medische zorgkosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening.

        Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB): voor 65-plussers met een beperkt inkomen én een zorgbehoefte die hun zelfredzaamheid beperkt, waardoor ze hulp nodig hebben bij dagelijkse taken (verplaatsingen, eten klaarmaken, het huishouden).
Het bedrag schommelt tussen de 83 en 560 euro per maand. Ook bijkomende voordelen, zoals een sociaal telefoontarief, zijn mogelijk.

Oproep

OCMW Gent start nu een campagne met deze boodschap : denkt u als 65-plusser recht te hebben op één van deze financiële voordelen, stap dan naar de maatschappelijk werker van uw lokaal dienstencentrum of uw ziekenfonds. Zij gaan samen met u na of u hiervoor in aanmerking komt. Als dat zo is, dan helpen ze u om de ingewikkelde aanvraagprocedure te doorlopen.

 [©m&b2017]