Gent activeert waarschuwingsfase

hittegolf- en ozonpiekenplan

(21.06.2017)

 

Volgens de laatste voorspellingen van het KMI worden deze week hoge temperaturen en verhoogde ozonconcentraties voorspeld. Op basis van die voorspellingen heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de waarschuwingsfase van het federaal hittegolf- en ozonpiekenplan geactiveerd. Ook de Stad Gent activeert daarom de waarschuwingsfase van het hittegolf- en ozonpiekenplan.

Het plan werd opgesteld in samenwerking met verschillende stadsdiensten (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen - Team Gezondheid en Gezin en Team Sociale Regie) en Dienst Lokale Preventie en Veiligheid) en het OCMW Gent (Departement Ouderenzorg en Sociale Dienstverlening). In het plan wordt beschreven welke maatregelen er stadsbreed genomen kunnen worden tijdens de sensibiliserings-, waarschuwings- of alarmeringsfase.

Momenteel is de waarschuwingsfase van kracht en wordt de nadruk gelegd op het detecteren, sensibiliseren, waarschuwen en helpen van risicopersonen. De Stad Gent vraagt burgers daarom om extra aandacht te besteden aan (sociaal gesoleerde) ouderen, kinderen, (chronisch) zieken en alleenstaanden, en hen, gezien hun risico op ernstige gezondheidseffecten door de warmte, te helpen indien nodig .

Tips: wat te doen bij warm weer?

        Pas uw voeding aan: eet voedsel dat veel water bevat (groenten, fruit, koude soepen, enzovoort). Kinderen drogen sneller uit dan volwassenen. Laat ze dus meer drinken. Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.

        Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie er de helft lager is dan buiten.

        Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken overdag dicht en verlucht s nachts wanneer de temperatuur gedaald is.

        Blijf in de schaduw en zoek koele plaatsen op.

        Verricht zware inspanningen bij voorkeur s morgensvroeg of s avonds na 20 uur.

        Bescherm kinderen tegen de zon (hoedje, T-shirt, zonnecrme).

        Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaand voertuig.

        Draag lichte kledij (met een lichte kleur) om de verdamping op de huid te vertragen.

Klachten bij grote hitte

        Hittekrampen: normale temperatuur en spierkrampen bij fysieke inspanning

        Verhoogde (<40C)lichaamstemperatuur

        Uitputting, zweten, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, braakneiging, flauwte, beven

        Hitteslag: het lichaam is niet langer in staat om de temperatuur te controleren (>40C). De huid is droog. Het slachtoffer is verward. Zonder medische hulp kan de toestand evolueren naar coma.

 

Wat te doen indien u zich niet goed voelt?

        Raadpleeg uw huisarts of arts van wacht.

        Bij verwardheid en abnormale hoge lichaamstemperatuur: bel onmiddellijk 100 of 112.

        In afwachting van medische hulp:

- Leg persoon te rusten in een koele, schaduwrijke plaats.

- Laat de persoon water drinken en bevochtig zijn kledij.

- Zorg voor frisse lucht.
 [m&b2017]