Begeleiding jongeren naar diploma werpt vruchten af

(20.10.2015)

OCMW Gent zet sterk in op de begeleiding van jongeren tussen 18 en 24 jaar met een leefloon. Het behalen van een diploma staat voorop.
Met een goed diploma op zak, heb je meer kans op een boeiende en interessante job.

In Gent is er een duidelijke stijging van het aantal studenten met een leefloon. In het eerste kwartaal van 2014 telde Gent ongeveer 600 studenten met leefloon. In het tweede kwartaal van 2015 liep dat aantal al op naar 730 leefloonstudenten. Dat betekent dat van de 1.580 jongeren die steun krijgen van het OCMW bijna de helft (46%) gemotiveerd wordt tot het behalen van een diploma.

Iets meer dan 50% van de studenten zit nog in het secundair onderwijs, 40% in het hoger of universitair onderwijs en iets minder dan 10% volgt volwassenonderwijs. Het gaat telkens om een diplomacontract met een voltijds leerplan.

Begeleiding

Studenten met een leefloon worden elke drie maand opgevolgd door een maatschappelijk werker van het OCMW. Ze mogen maximum 1 jaar extra studeren om hun diploma te behalen en ze worden ook gestimuleerd om studentenarbeid te verrichten.

81% van de laatstejaarsstudenten slaagt

Een analyse van OCMW Gent geeft nu ook resultaten voor de laatstejaarsstudenten.

Afgelopen jaar (tussen september 2014 en september 2015) slaagden 175 studenten van de 215 laatstejaarsstudenten. Dat betekent een slaagpercentage van 81,4%.

34 studenten of 16% slaagde niet. Van enkelen, 6 studenten in totaal, is het resultaat nog niet gekend. Bij de 34 niet-geslaagden zijn er 15 opnieuw gestart, 4 zijn ingeschreven om hun diploma te halen via de examencommissie en 13 zijn gestopt met hun studies. Deze laatste 13 worden via een traject van ons opleidings-en tewerkstellingscentrum naar werk geholpen.

Sterker in het leven

OCMW Gent bewijst hiermee dat activering niet alleen gericht is op werk, maar ook jongeren stimuleert om niet bij de pakken te blijven zitten en alsnog een diploma te halen. Voorzitter Rudy Coddens: “Studeren is de beste investering voor de toekomst. Wie een diploma op zak heeft, vindt makkelijker een goede job. En wie een goede job heeft, staat later sterker in het leven.”