polemiek na werelddag van verzet tegen armoede

(16.10.2015)

 

In Gent slaan verschillende organisaties de handen ineen om elk jaar op 17 oktober een brede verzetsdag tegen armoede te organiseren. Ruim 30 organisaties en verenigingen uit het middenveld  – waaronder ook OCMW en Stad Gent – werkten dit jaar mee aan de Werelddag van verzet tegen de armoede.

Ruim duizend mensen namen deel aan deze verzetsdag en toonden zo hun solidariteit met mensen in armoede.
Eén van de onderdelen was een stadsspel in de namiddag onder de noemer ‘Stad van Fortuin’. Een ontdekkingstocht doorheen de stad toonde de deelnemers hoe armoede alle levensdomeinen beïnvloedt. Daaronder ook een spel ‘War on poverty’: een 'schietkraam' waar deelnemers de oorzaken van armoede konden bestrijden. Elke oorzaak werd symbolisch verbeeld door een afbeelding van een gekend persoon. Zo stond tieneridool Justin Bieber voor de vele valkuilen van de puberteit, Albert Einstein verwees naar mensen met een mentale beperking en staatssecretaris Theo Francken werd als beeld gebruikt voor de gevolgen van de migratie-armoede.

OCMW Gent benadrukt dat het aanklagen van armoede noodzakelijk blijft maar betreurt evenwel de ongelukkige keuze om dit te verbeelden a.d.h.v. personen. Samen met de talloze verenigingen die de dag mee organiseerden, wordt dit uiteraard geëvalueerd.