OCMW Gent, vzw Kras en vzw SOL.I.DAR.GENT
gaan de strijd aan tegen de lege brooddozen

(18.11.2015)Met een bedrag van 50.000 euro wil vzw SOL.I.DAR.GENT kansarme gezinnen helpen bij het betalen van de facturen voor warme maaltijden op school. OCMW Gent werkt hiervoor een model uit samen met vzw Kras. Het bedrag wordt gespreid over 3 jaar, van 2016 tot en met 2018.

Vele Vlaamse – en ook Gentse – scholen trokken een tijd geleden aan de alarmbel: meer en meer kinderen komen met een lege maag of met een lege brooddoos naar school.

Hierop verhoogde OCMW Gent in 2014 het budget van het sociaal steunfonds. De middelen van dat steunfonds stegen daardoor van 35.000 naar 50.000 euro. Het sociaal steunfonds is bedoeld om niet-stedelijke scholen een financieel duwtje in de rug te geven.

50.000 euro

Ook vzw SOL.I.DAR.GENT werd beroerd door deze problematiek en schenkt 50.000 euro om kansarme ouders te helpen de facturen voor warme maaltijden op school te betalen. Dit initiatief wordt uitgewerkt door OCMW Gent samen met vzw Kras. Ouders die hulp nodig hebben bij de betaling van de maaltijdenfactuur kunnen aankloppen bij vzw Kras. De aanvraag wordt door Kras geëvalueerd en ook de betaling wordt verder door de vzw opgevolgd. “Door de samenwerking met vzw Kras stromen de middelen rechtstreeks naar gezinnen met duidelijke noden.” stelt Piet Lampaert van vzw SOL.I.DAR.GENT, “Zo kunnen kinderen met meer aandacht deelnemen aan het schoolgebeuren en krijgen de ouders financiële ondersteuning”.

Gentse strijd tegen kinderarmoede

Armoedebestrijding loopt als een rode draad door het bestuursakkoord van Stad Gent en OCMW Gent. Met een nadrukkelijke aandacht voor de strijd tegen kinderarmoede. OCMW Gent is op vele fronten actief om kinderarmoede te bestrijden. Zo gaat er o.a. deze legislatuur meer geld naar schoolse ondersteuning van kansarme jongeren, op woensdagmiddag en tijdens schoolvakanties organiseert OCMW Gent kinderopvang en er wordt ingezet op begeleiding bij het aanvragen van een school- of studietoelage.

En nu zijn er ook de extra inspanningen voor het betalen van facturen voor warme maaltijden op school.

“De bestrijding van kinderarmoede is voor ons bestuur een absolute prioriteit. Op diverse beleidsdomeinen ondernemen wij acties om de armoedecirkel te doorbreken. De 50.000 euro voor de betaling van facturen voor warme maaltijden is het jongste initiatief op dit vlak. We willen dat alle Gentse kinderen maximale kansen krijgen”, reageert OCMW-voorzitter Rudy Coddens.