40 jaar OCMW’s
sterk sociaal beleid is meer dan ooit nodig

Koning Filip feliciteert Rudy bij het project 'Dampoort Knapt op'

(16.12.2016)


 

De OCMW’s bestaan 40 jaar. Ze zijn geëvolueerd van openbare instellingen die financiële steun gaven aan mensen in armoede naar moderne organisaties met een breed aanbod aan dienstverlening voor iedereen en met een emanciperende visie op hulpverlening. Toenemende maatschappelijke uitdagingen (kinderarmoede, migratie, vergrijzing) zorgen ervoor dat een sterk sociaal beleid op alle terreinen meer dan ooit nodig is. Mensen de mogelijkheid bieden menswaardig te leven is vandaag een complexer vraagstuk, maar de OCMW’s willen die opdracht blijven waarmaken, liefst in samenwerking met tal van partners. 

Enkele cijfers:

In 2015 werden 230 gezinnen per week met uithuiszetting bedreigd, het OCMW moet dan trachten een oplossing te vinden

In 2015 kregen minstens 60.000 gezinnen in Vlaanderen financiële steun van het OCMW omdat ze met hun inkomen niet rondkwamen

32.000 gezinnen kwamen in 2015 bij de Vlaamse OCMW terecht omdat ze hun elektriciteitsfactuur niet konden betalen; 22.000 voor gas.

De Vlaamse OCMW’s tellen 23.000 bedden in woonzorgcentra

22.000 mensen genieten gezinszorg van het OCMW

De Vlaamse OCMW’s bezorgen per jaar ongeveer 4 miljoen warme maaltijden aan huis.

Meer dan 125.000 mensen in België krijgen een leefloon. Daarbij is activering in de brede zin van het woord cruciaal. Bijna 15.000 jongeren studeren dankzij een leefloon van het OCMW

In een snelvaart zorgden de OCMW’s het voorbije jaar voor duizenden extra opvangplaatsen voor vluchtelingen

Lokaal beleid is sociaal beleid

Gemeenten en OCMW’s staan dicht bij de burger, ze zijn perfect geplaatst om problemen te detecteren en oplossingen te formuleren. Lokaal beleid moet in alle geledingen sociaal beleid zijn. Het betekent dat lokale besturen ervoor zorgen dat niemand uit de boot valt en een geďntegreerd beleid voeren. Alle sectoren, gaande van afval- tot vrijetijdsbeleid houden rekening met de sociale gevolgen van maatregelen en corrigeren gepast. 

40 jaar na hun ontstaan zijn de OCMW’s meer dan nodig. Tal van hefbomen voor sociaal beleid (inkomen, wonen,…) bevinden zich op bovenlokaal niveau, maar toch maken OCMW’s vandaag voor vele kwetsbare mensen het verschil. Ze willen dat ook blijven doen en hopen in de toekomst nog meer kwetsbare mensen te kunnen bereiken die nu uit zichzelf de weg niet vinden. OCMW’s kunnen zelf nog meer hun voelsprieten uitsteken, maar ze kunnen ook goede partnerschappen aangaan met personen en organisaties die in aanraking komen met mensen die het moeilijk hebben en hen de weg naar het OCMW kunnen wijzen. In en positief klimaat moet iedereen er meer dan ooit voor zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben.


[©m&b2016]