Met 45 jaar op de teller is lokaal dienstencentrum
Ten Hove het oudste van Vlaanderen

(12.01.2017)Lokaal diensten
centrum Ten Hove viert zijn 45ste verjaardag en is daarmee het oudste lokaal dienstencentrum van Vlaanderen. Ontstaan in een café in het Elisabethbegijnhof is Ten Hove uitgegroeid tot een bruisend centrum met 56 activiteitengroepen, 130 vrijwilligers en ongeveer 1.400 unieke bezoekers per jaar. Graag nodigen wij u uit op de feestelijke receptie op donderdagnamiddag 12 januari.

“De lokale dienstencentra zorgen ervoor dat oudere buurtbewoners langer thuis kunnen blijven wonen, zelfs als het moeilijker wordt”, stipt OCMW-voorzitter Rudy Coddens aan. “Ze doen dat door ondersteuning te bieden op vlak van dienstverlening, een ontmoetingsplek te creëren, vrijwilligerswerk aan te bieden, burenzorg te stimuleren en een brede waaier van activiteiten te organiseren.”

Café De Zwarte Kat

Als eerste in Vlaanderen nam Ten Hove die taak ten harte. De roots van Ten Hove liggen in café De Zwarte Kat. Het café was gehuisvest in het 16de-eeuws convent Ten Hove, waar vroeger tot 40 begijntjes verbleven. Het historische pand was, net als de rest van het begijnhof, eigendom van de Commissie van Openbare Onderstand (COO, de voorloper van het OCMW.

Onbekend in Vlaanderen

Het fenomeen lokaal dienstencentrum was in het begin van de jaren 70 onbekend in Vlaanderen. Het kwam overgewaaid vanuit Scandinavië en drong eerst door in Nederland. De eerste centrumleidster Mariëtte Van de Voorde liep er geruime tijd stage, zodat ze het idee hier in de praktijk kon omzetten.

Recht op niets doen

“De mentaliteit in die pioniersjaren was helemaal anders”, stipt huidig centrumleider Veerle Van Canegem aan. “Actief ouder worden was een onbekend begrip. Ouderen hadden lang genoeg gewerkt en hadden daarom recht op rust en niets doen. Vandaar dat de activiteiten zich toen beperkten tot kaarten, een pintje of een koffie drinken, een beetje breien en kletsen.”

Vrijwilligers hoeksteen van de werking

In zijn huidige werking richt Ten Hove zich in de eerste plaats tot de wijken Elisabethbegijnhof-Papegaai, Brugse Poort-Malem en Ekkergem. “Vrijwilligers vormen de hoeksteen van onze werking. Het is alleen dankzij hun inzet dat wij nu zo’n uitgebreid en gevarieerd aanbod kunnen brengen. Er komen ook altijd nieuwe mensen bij, zodat de aflossing van de wacht verzekerd is.”

Gewapend voor de toekomst

Veerle Van Canegem ziet de toekomst dan ook rooskleurig in. “Dankzij de recente verbouwingen is ons centrum nog aantrekkelijker en toegankelijker geworden. De jongste jaren hebben we een goed draaiende antennewerking in de Brugse Poort uitgebouwd. Buurtbewoners met een migratieachtergrond vinden de weg naar ons centrum.”

“Projecten met jongeren, zoals de leerlingen van basisschool De Muze, behoren tot onze vaste werking. We werken zoveel mogelijk op maat, zodat ook kwetsbare ouderen een vrijwilligersrol kunnen opnemen. Burenzorg kennen we als geen ander. We zijn al 20 jaar wooncoach van het groepswonen in de seniorenwoningen Ter Pielvaecx, die pal naast ons centrum liggen.”
 


[©m&b2016]