samen zoeken naar werk werkt motiverend
 

(11.12.2015)

 In het kader van het partnerschap Gent Stad in Werking ondersteunt de Stad Gent het pilootproject ‘Co-Searching’. Co-Searching organiseert bijeenkomsten voor en door werkzoekenden. De bedoeling is dat zij elkaar ondersteunen in hun zoektocht naar werk, door in een informele sfeer van elkaar te leren en hun zoekstrategieën en -resultaten naast elkaar te leggen. Op die manier willen we jongeren een hart onder de riem steken en helpen bij een zoektocht die niet alleen moeilijk, maar vaak ook eenzaam is.

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk: ‘Samen werk zoeken werkt motiverend, want het doorbreekt de afzondering die werkloosheid met zich meebrengt en leert de jongeren dat ze niet alleen zijn in hun frustratie, nadat hun sollicitatie een zoveelste keer werd afgewezen. Wie samen werk zoekt, doet dat met meer motivatie en zelfvertrouwen. En wie gemotiveerder zoekt, heeft een grotere kans om werk te vinden. Met dit pilootproject willen we dus niet alleen zuurstof geven aan een innovatieve aanpak, die uniek is in Vlaanderen, we willen jongeren ook helpen sneller werk te vinden. Niet door de vinger op te steken, of te betuttelen. Wel door hen intenser met werk bezig te laten zijn, op een positieve manier en onder gelijken.’

Co-Searching kwam naar voor als een van de sterkste ideeën die tijdens het innovatietraject ‘We for Work’ werden ontwikkeld. Dat was een Vlaams traject van digitaal georiënteerde doe- en denksessies, dat in 2014 en 2015 jonge creatievelingen samenbracht, en hun ideeën via methodieken van co-creatie en kruisbestuiving concreter vorm gaf. Dat traject werd actief mee opgevolgd vanuit de ‘Actiegroep Jongeren’ van het partnerschap Gent Stad in Werking. De winnaar van het traject, Co-Searching, wordt nu als pilootproject in Gent gelanceerd, met financiële steun van de Stad en met de ondersteuning van de VDAB en de andere partners binnen het partnerschap.

Co-Searching staat open voor iedereen, al spreekt het concept vooral hoger geschoolde jonge werkzoekenden aan. De deelnemers delen hun kennis tijdens interactieve sessies rond bepaalde thema’s (bijvoorbeeld ‘pitch jezelf’, ‘het ideale cv’, enzovoort). De sessies worden begeleid door een projectmedewerker en vrijwilligers. Ook (vrijwillige) experts en recruiters kunnen aan de bijeenkomsten deelnemen.

In de GSiW-projectfase (2016) zullen minimaal veertig Co-Searching-sessies worden georganiseerd. De nadruk ligt sterk op methodiekontwikkeling en op de ontwikkeling van digitale platformen om de kennis en uitwisseling van de jongeren te faciliteren. Zo wordt onder meer een ‘werkwiki’ ontwikkeld. Dat is een website over werk, die voor en door jongeren wordt gecreëerd volgens het principe van wikipedia: de informatie is er voor en door iedereen.

Jan Verdée, mede-oprichter van ‘Co-Searching’: “De meerwaarde voor de deelnemers zit in het uitbreiden van hun netwerk. Binnen dat netwerk inspireren de jongeren elkaar en delen ze hun kennis en ervaringen. De ambitie is een ‘community’ van vrijwilligers te op te bouwen, die het project verder kan uitdragen.De bedoeling is dus om op termijn zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van projectmedewerkers. Iedereen moet het initiatief kunnen nemen om bijeenkomsten te organiseren en een beroep kunnen doen op de communicatieplatformen van Co-Searching. Op die manier kan het project een sneeuwbaleffect hebben en kan Co-Searching hopelijk een even ingeburgerd begrip worden als bijvoorbeeld Co-Working.”

Het initiatief ‘de broekriem’ in Nederland leert dat dit kán: enkele jaren geleden is dat gestart als een klein experiment en nu worden over heel Nederland meer dan vijftig bijeenkomsten per maand georganiseerd.