sportaanbod voor bewoners van Gentse opvanginitiatieven

(06.06.2016)
 


In augustus 2015 heeft de Stad Gent een Taskforce Vluchtelingen opgericht. Bedoeling van de taskforce is de krachten te bundelen en samen met stadsdiensten, het OCMW, partnerorganisaties en middenveld gecoördineerd en gedragen beslissingen te nemen om de uitdagingen aan te pakken waar de vluchtelingencrisis onze stad voor stelt. Binnen deze taskforce neemt de Sportdienst een coördinerende rol op om alle sportinitiatieven op elkaar af te stemmen en maximaal te laten renderen.  In dialoog met de asielzoekers die in Gent verblijven, worden de noden rond sport bekeken. Zo nodig wordt een aanbod op maat gecreëerd. Vanuit enthousiaste partnerorganisaties en private initiatieven komt heel wat steun.

Informeren, bruggen slaan en specifiek aanbod creëren

De Sportdienst werkt samen met heel wat verschillende partners op drie sporen: informeren, bruggen slaan en het creëren van een specifiek aanbod voor vluchtelingen die verblijven in de opvanginitiatieven (Reno, Seso en het SOI).

  
- Informeren: de faciliteiten voor sport in de buurt van de opvanginitiatieven zijn in een overzicht gegoten. Dat overzicht bevat ook sportactiviteiten waarop asielzoekers kunnen aansluiten, zoals beweeglessen of sportcursussen.

- Bruggen slaan: veel organisatoren en verenigingen willen zelf iets doen voor vluchtelingen. Zo kwam er onder meer het aanbod van de Havenloop Gent en de Stadsloop De Gentenaar om mee te lopen, ook een voetbalkamp wil gratis deelname aanbieden. De Sportdienst brengt mensen in contact, coördineert en steunt initiatieven waar mogelijk. Om de participatie te bevorderen van kwetsbare groepen worden gratis kaarten voor Gentse sportevenementen ter beschikking gesteld aan kwetsbare groepen: dat was onlangs bijvoorbeeld het geval voor de Kevin De Bruyne Cup en binnenkort voor de Keizer Karel Cup.

- Specifiek aanbod creëren: als derde pijler wordt ingezet op een breed eigen sportaanbod met lesgevers, specifiek voor de bewoners van de opvangcentra. Voor de realisatie van dit aanbod kan de Stad Gent rekenen op subsidies van Sport.Vlaanderen, dat specifiek voor dit project met 30 lesgeversuren en een financiële bijdrage steunt.

‘Sport is niet alleen een ideale manier om je gedachten te verzetten, het is ook een uitgelezen manier om contacten te leggen. Samen sporten en winst en verlies delen, brengt mensen dichter bij elkaar,’ zegt schepen Resul Tapmaz. ‘We helpen ook met de participatie aan sportevenementen, die een belangrijk onderdeel van onze vrijetijdsbeleving uitmaken.’

 ‘We trachten de bewoners vanuit ons opvangcentrum zoveel mogelijk toe te leiden naar verschillende initiatieven, zo ook wat sport betreft’, zegt Jesse Vrielynck, centrumcoördinator van Reno. ‘Dit is een win-win. Bewoners vinden al van in het opvanginitiatief hun weg naar de samenleving, zo kan hun integratietraject zo vroeg mogelijk starten’.

Een greep uit het sportaanbod
- Cricket: er leefde bij heel wat vluchtelingen de vraag om cricket te spelen. De Sportdienst stelt daarvoor een cricketterrein ter beschikking en zal cricketmateriaal aankopen. Ervaren cricketspelers werden toegeleid naar de Arcadians Cricket Club Ghent.

- Fietslessen: in samenwerking met het burgerinitiatief Critical Mass start op maandag 6 juni 2016 een fietslessenreeks. De Sportdienst zorgt voor een hoofdlesgever, didactisch materiaal en helmen. Critical Mass zorgt voor een locatie en vrijwillige lesgevers. De lessenreeks wordt beëindigd met een fietsproef.

- Voetbalploeg: vanuit de opvanginitiatieven Reno, Seso en SOI was er vraag naar de mogelijkheid om voetbal te spelen. Met verschillende partners werd er een ploeg opgericht die elke donderdagavond en zondag traint. Trainingen worden gegeven door vrijwilligers en mensen van Sportnetwerk Gent  Noord en Sportaround vzw.  De thuisbasis voor het voetbalproject wordt het voetbalveld aan de Hogeweg. Het terrein is elke weekdag en op zondag bruikbaar en kan ook buiten de trainingsmomenten door de opvanginitiatieven gebruikt worden. Het veld wordt  momenteel opnieuw ingezaaid; tot aan de Gentse Feesten wordt er tijdelijk getraind op het voetbalveld Jan Yoens in de Bloemekenswijk.

Basistrainingsmateriaal werd door de Sportdienst voor dit project aangekocht, Farys stelt een opbergkast ter beschikking. Voetbal in de stad vzw zorgde voor wedstrijduitrustingen van KAA Gent. Voorts wordt het project gesteund door een rist aan partners: IN-Gent vzw, Opvanginitiatieven Reno, Seso en SOI, Een hart voor vluchtelingen vzw, Sportaround, Sportnetwerk Gent-Noord en uiteraard ook het al eerder vermelde Sport.Vlaanderen.

Er is een groot aantal geïnteresseerden, extra trainingsmateriaal is zeer welkom. Concreet wordt nog gezocht naar voetbalschoenen (vooral  maten 38 tot 45), voetbalmateriaal, begeleiders (voetbaltrainers en –hulptrainers),  vrijwilligers (begeleiding naar en van de trainingen, materiaalmeesters, enz. ). Materiaal kan binnengebracht worden in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, Gent, elke werkdag tussen 8 en 17 uur.

 


[©m&b2016]