Jan Palfijn opent nieuw kinderdagverblijf Kobe & Nanou

(06.01.2016)


op 4 januari 2016 opende het AZ Jan Palfijn Gent de deuren van haar nieuwe kinderdagverblijf Kobe & Nanou.

Vier verticale leefgroepen bieden er plaats aan in totaal 56 kinderen tussen 0 en 3 jaar in een moderne omkadering.

De eerste twee jaar zal Kobe & Nanou onderdak bieden aan een deel van De Bron, het oudste Gentse kinderdagverblijf, dat tijdens die periode de deuren sluit voor renovatiewerken. Daarna zal kinderdagverblijf Kobe & Nanou door het Jan Palfijnziekenhuis zelf verder worden uitgebaat.   

Het verblijf neemt zijn intrek in een gebouw dat volledig werd aangepast volgens de regelgeving van Kind en Gezin tot een moderne, kindvriendelijke ruimte in een groene omgeving.

De opening van het nieuwe kinderdagverblijf kadert in de langetermijnstrategie van het AZ Jan Palfijn Gent om diverse zorgactiviteiten op de site verder te ontwikkelen en te integreren.

Met dit kinderdagverblijf creŽert het Jan Palfijnziekenhuis een extra dienstverlening voor artsen en personeelsleden. Zij zullen, dicht bij hun werkplek, beroep kunnen doen op kinderopvang voor de allerkleinsten. Uiteraard kunnen ook kinderen uit de buurt ingeschreven worden via de dienst Kinderopvang van de Stad Gent.

Met dit nieuwe kinderdagverblijf biedt het AZ Jan Palfijn Gent ook een antwoord op de nood aan extra opvangplaatsen voor babyís en peuters in de Stad Gent, en in het bijzonder in de buurt Brugse Poort.

De 56 plaatsen bij Kobe & Nanou maken het mogelijk om in 2016 te starten met de grote renovatie van De Bron waarbij 29 extra plaatsen worden gecreŽerd.

Tijdens de werken aan De Bron zullen de zes leefgroepen opgevangen worden op twee locaties: Kobe & Nanou op de Jan Palfijn site en het nabijgelegen De Bubbels. Beide kinderdagverblijven openen op 4 januari 2016. Over twee jaar, na de voltooiing van de renovatiewerken aan De Bron, zal het Jan Palfijnziekenhuis de uitbating van haar kinderdagverblijf Kobe & Nanou zelf verzorgen. 


 

[©m&b2016]